Energoprofil, s.r.o.

IČO: 50 482 556

DIČ: 2120350375

IČ DPH: SK2120350375

Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I: Oddiel: Sro, Vložka číslo:  39841/V

t.č. +421 948 427 627

email: info@energoprofil.sk